Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.02.2020  13:00

Општа биохемија

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

14.02.2020  09:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

12.02.2020  14:00

Основи на анатомија на човек

Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_ispit_vtora_dekada_12_02_2020.pdf Резултати од теоретски и практичен испит-втора декада.

11.02.2020  13:00

Општа биохемија

Практичен испит јануарска сесија втора декада

Известување

07.02.2020  08:00

Основи на анатомија на човек

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

06.02.2020  12:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија. Оцените може да бидат внесени во индекс во четврток од 13-15ч.

Ispit_vtora_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети за студентите од ПМФ
TMF_Ispit_vtora_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија за студенти од ТМФ

04.02.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитите на Катедрата по молекуларна биологија

praktichen_4_2_2020.pdf Резултати од практичен испит

30.01.2020  13:00

Општа биохемија

Теоретски испит јануарска сесија

Известување

27.01.2020  10:00

Основи на анатомија на човек

Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_prva_dekada_anatomija_covek_27_01_2020.pdf Резултати од прва декада.

24.01.2020  09:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

23.01.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија

Ispit_prva_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија

21.01.2020  12:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

Praktichen_ispit_OMB_21_1_2020.pdf Резултати од практичен испит

21.01.2020  13:00

Општа биохемија

Практичен испит јануарска сесија

Известување

17.01.2020  10:15

Основи на анатомија на човек

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

16.01.2020  12:10

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките МБ и БХФ

1Prepolaganje_kol_OMB_MB_BH_16_1_2020.pdf Резултати од преполагање на колоквиуми по Основи на молекуларна биологија за МБ и БХФ

15.01.2020  10:00

Основи на анатомија на човек

II колоквиум

Rezultati_vtor_kol_teorija_anatomija_covek_15_01_2020.pdf Резултати од втор теоретски колоквиум и формирање на оцена.

10.01.2020  12:20

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката по екологија

kol_OMB_EKO_10_1_2020.pdf Резултати од колоквиум

01.01.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

II_kolkvum_OMB_MB_BH_30_12_2019.pdf Резултати од втор колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБ и БХФ

27.12.2019  09:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_vtor_kolokvium_prakticno_rezultati_27_12_2019_web.pdf Резултати од втор практичен колоквиум.

05.12.2019  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

rezultati_ispit_5_12_2019.pdf Резултати од испит кај проф. д-р Сашо Панов
I_kolkvum_OMB_MB_BH_5_12_2019.pdf Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките по молекуларна биологија и биохемија и физиологија

03.12.2019  11:50

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов

Rezultati_od_praktichen_dell_ABH_5_12_2019.pdf Резултати од практичен дел

28.11.2019  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум по предметот Молекуларна генетика кај проф. д-р Сашо Панов

kolkvum_MG_28_11_2019.pdf Резултати од колоквиум по Молекуларна генетика

22.11.2019  08:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_prv_kolokvium_prakticno_rezultati_22_11_2019_web.pdf Резултати од прв практичен колоквиум.

16.11.2019  10:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_prv_kolokvium_teorija_rezultati_16_11_2019.pdf Резултати од прв колоквиум по Анатомија на човек (теоретски дел)

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.