Микропропагација на генетски трансформирани растенија

БИ0344

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.