Хистологија со ембриологија

БН2103


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 20 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 04 Септември 2019 во 09:00 Прва декада. Терминот важи и за студентите од насоката нутриционизам кои ќе полагаат Хистологија. Студентите кои ќе полагаат да се пријават кај еден од лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова најдоцна еден работен ден пред испитот.

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.