Историја на биологија

БИ0356


    Следни испити од овој предмет:

  • 12 Мај 2021 во 11:20 испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар
  • 29 Јуни 2021 во 10:20 Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

    Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.