Историја на биологија

БИ0356


    Следни испити од овој предмет:

  • 12 мај 2021 во 11:20 испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар
  • 29 јуни 2021 во 10:20 Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар
  • 08 ноември 2021 во 11:00 Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во ноемврискиот испитен рок на 25.11.2021 од 9 часот во биолошки амфитеатар
  • 08 јуни 2022 во 10:00 Испитот историја на биологија во јунски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 8.06.2022 и 20.06.2021 во 10 часот во биолошки афитеатар

    Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.