Следни испити

20.09.2021  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да го најават своето присуство преку следниот формулар: https://forms.gle/NquoBko3nYBufEkV6

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го најават своето присуство преку следниот формулар: https://forms.gle/NquoBko3nYBufEkV6

Физиологија

Студентите задолжително да го најават своето присуство преку следниот формулар: https://forms.gle/NquoBko3nYBufEkV6

<< претходно | | следно >>

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.