Следни испити

19.09.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

19.09.2018  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

24.09.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит втора декада

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.