Следни испити

31.01.2023  09:00

Органска хемија

Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

Основи на органска хемија

Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

01.02.2023  10:00

Органска хемија

Испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Основи на органска хемија

Испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

01.02.2023  15:15

Хистологија и ембриологија

Од 10 часот во физички амфитеатар

Цитологија

Од 10 часот во физички амфитеатар

03.02.2023  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Вовед во нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот.

07.02.2023  10:00

Зоологија

Практичен испит кај асс. м-р Јелена Хиниќ Јордановска

08.02.2023  12:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ

Зоологија

Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ

09.02.2023  12:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

09.02.2023  13:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

10.02.2023  08:30

Хумана генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatar infektivno na medicinski fakultet. Zainteresiranite studenti da se zapisat na e-mailot Molekularna genetika

10.02.2023  14:00

Биохемија 1

Практичен испит 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит 2 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит 2 декада

Општа биохемија

Практичен испит 2 декада

13.02.2023  12:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

ВТОРА ДЕКАДА . Предмети кај проф. д-р Милица Ристовска Простории - физички и информатички амфитеатар Испитот ќе се одржи од 10 до 12 часот.

14.02.2023  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

14.02.2023  14:00

Биохемија 1

Испит теорија 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија 2 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија 2 декада

Општа биохемија

Испит теорија 2 декада

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.