Следни испити

22.09.2020  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

24.09.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Трета декада

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Трета декада

Споредбена анатомија

Трета декада

Основи на анатомија на човек

Трета декада

25.09.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - трета декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - трета декада

Општа биохемија

Практичен испит- трета декада

29.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија -трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Општа биохемија

Теорија- теорија декада

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.