Следни испити

27.11.2020  11:00

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање на испитот, најдоцна два дена пред терминот за полагање, користејќи го следниот формулар: https://forms.gle/3G6riMRASEiE69vA9

27.11.2020  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

03.12.2020  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

04.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - практичен дел

Општа биохемија

Прв колоквиум - практичен дел

10.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - теоретски дел

Општа биохемија

Прв колоквиум - теоретски дел

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.