Следни испити

03.12.2021  08:00

Хистологија со ембриологија

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 03.12.2021 година. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

03.12.2021  14:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Теоретскиот дел од испитот по предметот типологија на животни 2 и споредбена анатомија ќе се одржи во физички, биолошки и информатички амфитеатар. За време на теоретскиот испит ќе се одржува и кололквиум од предметот анатомија на човек. Студентите задолжително да се пријават на дадениот линк, прикачен во СООПШТЕНИЕ.

<< претходно | | следно >>

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.