Следни испити

27.02.2021  13:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.