Следни испити

28.05.2018  10:00

Зоологија на водните безрбетници

29.05.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Хистологија и ембриологија

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 28.05.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 28.05.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

29.05.2018  11:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

29.05.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија - прва декада Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Имунологија

Термин за прва декада. Испитот треба да биде електронски пријавен најдоцна два дена пред датумот за полагање.

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

30.05.2018  08:00

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

I декада Предиспитни вежби: 28 мај 2018 во 10.00 часот Практичен испит: 29 мај 2018 во 10.00 часот Усмен испит: 30 мај 2018 во 8.00 часот II декада Предиспитни вежби: 12 јуни 2018 во 10.00 Практичен испит: 13 јуни 2018 во 10.00 Усмен испит: 14 јуни 2018 во 8.00

Ботаника

I декада Предиспитни вежби: 28 мај 2018 во 10.00 часот Практичен испит: 29 мај 2018 во 10.00 часот Усмен испит: 30 мај 2018 во 8.00 часот II декада Предиспитни вежби: 12 јуни 2018 во 10.00 Практичен испит: 13 јуни 2018 во 10.00 Усмен испит: 14 јуни 2018 во 8.00

Општа ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада Предиспитни вежби: 28 мај 2018 во 10.00 часот Практичен испит: 29 мај 2018 во 10.00 часот Усмен испит: 30 мај 2018 во 8.00 часот II декада Предиспитни вежби: 12 јуни 2018 во 10.00 Практичен испит: 13 јуни 2018 во 10.00 Усмен испит: 14 јуни 2018 во 8.00

Систематика на растенија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада Предиспитни вежби: 28 мај 2018 во 10.00 часот Практичен испит: 29 мај 2018 во 10.00 часот Усмен испит: 30 мај 2018 во 8.00 часот II декада Предиспитни вежби: 12 јуни 2018 во 10.00 Практичен испит: 13 јуни 2018 во 10.00 Усмен испит: 14 јуни 2018 во 8.00

Анатомија и морфологија на растенија (студии по биологија)

I декада Предиспитни вежби: 28 мај 2018 во 10.00 часот Практичен испит: 29 мај 2018 во 10.00 часот Усмен испит: 30 мај 2018 во 8.00 часот II декада Предиспитни вежби: 12 јуни 2018 во 10.00 Практичен испит: 13 јуни 2018 во 10.00 Усмен испит: 14 јуни 2018 во 8.00

30.05.2018  10:00

Биоми

Популациона екологија и математичко моделирање

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Биолошки амфитеатар

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

01.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за прва декада.

Броматологија

Термин за прва декада.

Имуногенетика

Термин за прва декада.

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за прва декада.

Молекуларна имунологија

Термин за прва декада.

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за прва декада.

04.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, по договор

04.06.2018  10:00

Клеточна биологија

Практичен испит, по договор

04.06.2018  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, по договор

05.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит,

Клеточна биологија

Писмен испит, прва декада

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит во прва декада

06.06.2018  10:00

Инвертебрата

Практичен испит Просторија 217

08.06.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Акватични инсекти

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Просторија 217

Инвертебрата

Устен испит Просторија 217

11.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за втора декада.

Броматологија

Термин за втора декада.

Имуногенетика

Термин за втора декада.

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за втора декада.

Молекуларна имунологија

Термин за втора декада.

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за втора декада.

Зоологија на водните безрбетници

12.06.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Хистологија и ембриологија

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ НА 11.06.2018 год. од 9 часот (ЛАБ.216)

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 11.06.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

12.06.2018  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

12.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јуснка сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

13.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит во втора декада, по договор

13.06.2018  10:00

Биоми

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Клеточна биологија

Практичен испит во втора декада, по договор

13.06.2018  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, втора декада, по договор

14.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит, втора декада

Клеточна биологија

Писмен испит, втора декада

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит, втора декада

14.06.2018  12:00

Имунологија

Термин за втора декада. Испитот треба да биде електронски пријавен најдоцна два дена пред датумот за полагање.

15.06.2018  10:00

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

22.06.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

29.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.