Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


19.09.2018  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

19.09.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

17.09.2018  11:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит втора декада

Известување

17.09.2018  10:00

Имунологија

Испитот ќе се полага писмено. Се замолуваат студентите да го најават своето присуство барем еден ден пред терминот за испит, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

Известување

13.09.2018  11:00

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

10.09.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит прва декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

06.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.

rezultati_ispit_6_9_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети

04.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичниот дел од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов.

04_09_2018_I_декада.pdf Резултати од практичен дел од испит, ас. д-р Славица Јосифовска

04.09.2018  11:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

04.09.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

30.08.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

30.08.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

29.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

22.06.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

15.06.2018  10:00

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

14.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит, втора декада

Известување

Клеточна биологија

Писмен испит, втора декада

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит, втора декада

Известување

13.06.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, втора декада.

rezultati_ispit_13_6_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети, 13.6.2018. Оцените може да бидат внесени во индекс во вторник, 03.6.2018г во 12ч.

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, втора декада, по договор

Известување

13.06.2018  10:00

Биоми

Известување

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Известување

Клеточна биологија

Практичен испит во втора декада, по договор

Известување

13.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит во втора декада, по договор

Известување

12.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Finalni_ocenki_za_predmetot_Biohemija_2018.pdf Финални оценки за предметот Биохемија 2
Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јуснка сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada.pdf Резултати од вториот колоквиум (теоретски дел) по предметот Биохемија 2

12.06.2018  09:00

Хистологија и ембриологија

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ НА 11.06.2018 год. од 9 часот (ЛАБ.216)

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 11.06.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

Известување

11.06.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, втора декада.

praktichen_11_06_2018.pdf Резултати од практичен дел од испит, Ас. м-р Славица Јосифовска

11.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за втора декада.

Известување

Броматологија

Термин за втора декада.

Известување

Имуногенетика

Термин за втора декада.

Известување

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за втора декада.

Известување

Молекуларна имунологија

Термин за втора декада.

Известување

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за втора декада.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Известување

08.06.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Акватични инсекти

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Просторија 217

Известување

Инвертебрата

Устен испит Просторија 217

Известување

06.06.2018  10:00

Инвертебрата

Практичен испит Просторија 217

Известување

05.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит,

Известување

Клеточна биологија

Писмен испит, прва декада

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит во прва декада

Известување

04.06.2018  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, по договор

Известување

04.06.2018  10:00

Клеточна биологија

Практичен испит, по договор

Известување

04.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, по договор

Известување

01.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за прва декада.

Известување

Броматологија

Термин за прва декада.

Известување

Имуногенетика

Термин за прва декада.

Известување

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за прва декада.

Известување

Молекуларна имунологија

Термин за прва декада.

Известување

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за прва декада.

Известување

30.05.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, прва декада.

konechni_колок_ТМФ_јуни2018.pdf Конечни резултати по предметот Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија, ТМФ. Оцените може да ги земете во петок на 08.06 од 12ч.
rezultati_ispit_30_05_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети, 30.05.2018
konechni_site_predmeti_30_05_2018.pdf Конечни резултати по сите предмети од испитот одржан на 30.05.2018г. Оцените може да ги земете во петок на 08.06 од 12ч.

30.05.2018  10:00

Биоми

Известување

Популациона екологија и математичко моделирање

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Биолошки амфитеатар

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Известување

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

29.05.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија - прва декада Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.