Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.11.2018  11:00

Биохемија 1

Теоретски испит Клиничка Биохемија (дополнителен термин)

Известување

02.11.2018  12:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Клиничка Биохемија (дополнителен термин)

Известување

08.10.2018  17:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит, дополнителен термин.

rezultati_ispit_8_10_2018.pdf Резултати од испит

01.10.2018  10:10

Основи на анатомија на човек

Rezultati_01_10_2018_osnovi_anatomija_covek.pdf Резултати од испит

01.10.2018  10:05

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Rezultati_01_10_2018_tipol_mol.pdf Резултати од испит

01.10.2018  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Rezultati_01_10_2018_tipol_bhf.pdf Резултати од испит

28.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испитот по предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.

rezultati_ispit_28_9_2018.pdf Резултати од испит

27.09.2018  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.

27_9_2018.pdf Резултати од практичен дел од испит, Ас. м-р Славица Јосифовска

24.09.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит втора декада

Biohemija_1_teoretski_ispit_septemvri_vtora_dekada.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит втора декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит втора декада

Opshta_Biohemija_teoretski_ispit_vtora_dekada.pdf Резултати од теоретски испит по предметот Општа Биохемија (втора декада)

20.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.

rezultati_ispit_20_9_2018.pdf Резултати од испит

19.09.2018  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

19.09.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

18.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по практичен дел од предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов.

18_09_2018_II_декада.pdf Резултати од практичен дел од испит, Ас. д-р Славица Јосифовска

17.09.2018  11:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_ispit_septemvri_2018_vtora_dekada.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_ispit_septemvri_2018_vtora_dekada-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_ispit_septemvri_2018_vtora_dekada-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_ispit_septemvri_2018_vtora_dekada-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

13.09.2018  11:00

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

10.09.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит прва декада

Rezultati_teorija_avgust_septemvri_2018.pdf Резултати од испит (теоретски дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

06.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.

rezultati_ispit_6_9_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети

04.09.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичниот дел од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов.

04_09_2018_I_декада.pdf Резултати од практичен дел од испит, ас. д-р Славица Јосифовска

04.09.2018  11:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

04.09.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

30.08.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_30_08_2018-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

30.08.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Известување

29.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

22.06.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.