Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.09.2022  10:00

Хистологија и ембриологија

Теоретски испит втора декада во биолошки амфитеатар

Известување

Цитологија

Практичен и теоретски испит втора декада во биолошки амфитеатар

Известување

15.09.2022  14:00

Биохемија 1

Испит теорија втора декада

Finalni_ocenki_Biohemija_1_09_22.pdf Резултати Биохемија 1 теорија септемвриска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија втора декада

Известување

Општа биохемија

Испит теорија втора декада

Известување

15.09.2022  12:00

Хумана генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

Применета молекуларна генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

14.09.2022  12:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk.

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

14.09.2022  10:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

14.09.2022  09:00

Хистологија и ембриологија

Практичен испит втора декада во лабораторија 216

Известување

Основи на органска хемија

Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

13.09.2022  10:00

Биоми

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

ВТОРА ДЕКАДА- Испити кај проф. д-р Милица Ристовска - физички и информатички амфитеатри од 10 до 12 часот

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Известување

07.09.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022.pdf Резултати практичен испит Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022-0.pdf Резултати практичен испит Биохемија 2

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022-1.pdf Резултати практичен испит Клиничка Биохемија

Општа биохемија

Практичен испит втора декада

Известување

07.09.2022  12:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform

Известување

07.09.2022  10:00

Однесување на животните

Испитот Однесување на животните кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во сетемврискиот испитен рок на 7.09.2022 во 9 часот и 15.09. 2022 од 14 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот основи на екологија и еволуција во сежпотемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 7.09.2022 во 9 часот и на 15.09.2021 во 12 часот во биолошки афитеатар

Известување

Еволуција

Испитот еволуција во септемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 7.09.2022 во 9 часот 15.09.2021 во 12 часот во биолошки афитеатар

Известување

Клеточна биологија

Испитот клеточна биологија во септемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 7.09.2022 во 10 часот и на 15.09.2021 во 12 часот во биолошки афитеатар

Известување

Историја на биологија

Испитот историја на биологија во септемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 7.09.2022 во 9 часот и на 15.09.2021 во 12 часот во биолошки афитеатар

Известување

07.09.2022  09:00

Основи на органска хемија

Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

06.09.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

S_J_ispit_6_9_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска
SP_ispit_6_9_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов

06.09.2022  10:00

Хистологија и ембриологија

Теоретски испит прва декада во биолошки амфитеатар

Известување

Цитологија

Практичен и теоретски испит прва декада во биолошки амфитеатар

Известување

05.09.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

praktichen_ispit_5_9_2022.pdf Резултати од практичен испит

02.09.2022  09:00

Хистологија и ембриологија

Практичен испит прва декада во лабораторија 216

Известување

01.09.2022  14:00

Биохемија 1

Испит теорија прва декада

Finalni_ocenki_Biohemija_1_09_22-0.pdf Резултати Биохемија 1 теорија септемвриска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија прва декада

Известување

Општа биохемија

Испит теорија прва декада

Известување

01.09.2022  12:00

Хумана генетика

ispitot ;e se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

31.08.2022  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

31.08.2022  09:00

Основи на органска хемија

Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во првата декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

30.08.2022  12:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk.

Известување

30.08.2022  10:00

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Биоми

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

25.08.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_08_2022_prva_dekada_oglasna_tabla.pdf Практичен испит Биохемија 1 август 2022

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_08_2022_prva_dekada_oglasna_tabla-0.pdf Практичен испит Биохемија 2 август 2022

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_08_2022_prva_dekada_oglasna_tabla-1.pdf Практичен испит Клиничка Биохемија август 2022

Општа биохемија

Практичен испит прва декада

Известување

25.08.2022  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

24.08.2022  12:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/AiMatocrCxPZoGpE7

Известување

24.08.2022  09:00

Основи на органска хемија

Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во првата декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

23.08.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

SP_ispit_23_8_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов
S_J_ispit_23_8_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска

23.08.2022  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

ПРВА ДЕКАДА- Испити кај проф. д-р Милица Ристовска - физички и информатички амфитеатри од 10 до 12 часот

Известување

22.08.2022  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Испит од практичен дел

Praktichen_ispit_prva_dekada_22_8_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел

01.07.2022  12:00

Применета молекуларна генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

01.07.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит кај доц.д-р Славица Јосифовска

S_J_ispit_1_7_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц. д-р Славица Јосифовска
SP_ispit_1_7_2022.pdf Резултати од испит кај проф д-р Сашо Панов

30.06.2022  14:00

Биохемија 1

Испит теорија втора декада

Rezultati_Biohemija_1_06_2022.pdf Биохемија 1 теорија втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_06_2022.pdf Биохемија 2 нова програма јуни втора декада
Rezultati_Biohemija_2_stara_programa_06_2022.pdf Резултати Биохемија 2 стара програма втора декада

Општа биохемија

Испит теорија втора декада

Известување

30.06.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од практичен испит по сите предмети на катедрата за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_30_6_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

28.06.2022  10:30

Применета молекуларна генетика

испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија

Известување

28.06.2022  09:00

Хумана генетика

испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија

Известување

24.06.2022  13:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

II Декада. Студентите ќе полагаат во физички и информатички амфитеатар.

Известување

24.06.2022  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Хистологија и ембриологија

теоретски испит втора декада

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Цитологија

Известување

22.06.2022  12:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

21.06.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Реазултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

ispit_21_6_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија.

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.