Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


21.01.2022  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада. Усниот испит ќе биде една недела подоцна, по договор со наставникот.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Известување

20.01.2022  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

Известување

18.01.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит - прва декада

Rezultati_od_praktichen_ipsit_kolokvium_01_2022.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит и II колоквиум)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Rezultati_od_praktichen_ipsit_kolokvium_01_2022-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Rezultati_od_praktichen_ipsit_kolokvium_01_2022-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит)

Општа биохемија

Практичен испит прва декада

Известување

18.01.2022  11:00

Цитологија

ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Цитологија, Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 18.01.2022 година од 11 часот. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Известување

Хистологија со ембриологија

ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Цитологија, Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 18.01.2022 година од 11 часот. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Известување

18.01.2022  10:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ispit_18_1_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

18.01.2022  10:00

Основи на органска хемија

писмен испит во прва декада по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока

Известување

17.01.2022  12:00

Споредбена анатомија

Втор колоквиум по анатомија на човек на 17. 01. 2022 од 12 до 14 часот, во информатички, физички и биолошки амфитеатар.

Известување

17.01.2022  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичните делови од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов и доц. д-р Славица Јосифовска

praktichen_ispit_17_1_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

30.12.2021  14:05

Молекуларна генетика

Преполагање на еден од колоквиумите

Prepolaganje_kolokvium_MG_MBG_30_12_2021.pdf Резултати од преполагање на колоквиумите по предметот Молекуларна генетика

30.12.2021  14:00

Молекуларна генетика

Резултати од колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката по аналитичка биохемија

Kolokvium_Biohemija_3_ABH_30_12_2021.pdf Резултати од колоквиум, Биохемија 3

30.12.2021  09:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Prepolaganje_i_praktichen_NN_30_12_2021.pdf Резултати од преполагање и практичен колоквиум

29.12.2021  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Резултати од практичен колоквиум, Нутриционизам, 29.12.2021

Praktichen_kolokvium_Nutricionizam_29_12_2021.pdf Резултати од практичен колоквиум

28.12.2021  12:00

Молекуларна генетика

II_kolokvium_MG_MBG_28_12_2021.pdf Резултати од втор колоквиум

27.12.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум

II_kolokvium_NN_27_12_2021.pdf Резултати од втор колоквиум

II_kolokvium_OMB_ABH_27_12_2021.pdf Резултати од втор колоквиум, насока-аналитичка биохемија

Prepolaganje_na_kolokviumi_Nutricionizam_27_12_2021.pdf Преполагање на втор колоквиум, Нутриционизам

22.12.2021  10:45

Однесување на животните

Испитот однесување на животните во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 21,01,2022 и 2.02.2022 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот основи на екологија и еволуција во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 21,01,2022 и 2.02.2022 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Еволуција

Испитот еволуција во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 21,01,2022 и 2.02.2022 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Клеточна биологија

Испитот клеточна биологија во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 21,01,2022 и 2.02.2022 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Историја на биологија

Испитот историја на биологија во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 21,01,2022 и 2.02.2022 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

20.12.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

II_kolokvium_Nutricionizam_20_12_2021.pdf Резултати од втор колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката НУТРИЦИОНИЗАМ

15.12.2021  12:00

Молекуларна генетика

I_kolokvium_MG_MBG_15_12_2021.pdf Резултати од прв колоквиим

13.12.2021  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум Биохемија 1

Rezultati_od_1_kolokvium_Biohemija_1_2021.pdf Резултати Биохемија 1 прв колоквиум (практичен дел)

Општа биохемија

Прв колоквиум Општа Биохемија

Rezultati_od_1_kolokvium_Biohemija_1_2021-0.pdf Резултати Општа Биохемија прв колоквиум (практичен дел)

03.12.2021  14:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Теоретскиот дел од испитот по предметот типологија на животни 2 и споредбена анатомија ќе се одржи во физички, биолошки и информатички амфитеатар. За време на теоретскиот испит ќе се одржува и кололквиум од предметот анатомија на човек. Студентите задолжително да се пријават на дадениот линк, прикачен во СООПШТЕНИЕ.

Известување

03.12.2021  08:00

Хистологија со ембриологија

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 03.12.2021 година. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Известување

02.12.2021  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит на Одделението за молекуларна биологија

2_12_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
Konechni_rezultati_noemvri_2021.pdf Конечни резултати со оцени

30.11.2021  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен_испит_30_11_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

30.11.2021  10:00

Методологија на научно-истражувачка работа

Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 26.11.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

29.11.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија Ноемвриска сесија

Finalni_oceni_Biohemija_2_noemvri_2021.pdf Резултати од теоретски испит ноемвриска сесија

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Теорија Ноемвриска сесија

Известување

26.11.2021  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

I_kolokvium_Nutricionizam_26_11_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката НУТРИЦИОНИЗАМ

25.11.2021  00:00

Растителна и анимална екофизиологија

Теоретски испит за растителниот дел. Сите студенти задолжително да се пријават на mtreceva@gmail.com најдоцна до 20.11.2021

Известување

24.11.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Ноемвриска сесија

Rezultati_prakticen_ispit_noemvri_2021.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Ноемвриска сесија

Rezultati_prakticen_ispit_noemvri_2021-0.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

23.11.2021  10:00

Растителна и анимална екофизиологија

Практичен испит за растителниот дел. Задолжително пријавување на mtrenceva@gmail.com најдоцна до 20.11.2021

Известување

15.11.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

I_kolokvium_NN_15_11_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за наставна насока
I_kolokvium_OMB_15_11_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларната биологија за аналитичка биохемија

08.11.2021  11:00

Однесување на животните

Испитот Однесување на животните кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во ноемврискиот испитен рок на 25.11.2021 од 9 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија) Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во ноемврискиот испитен рок на 25.11.2021 од 9 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Историја на биологија

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во ноемврискиот испитен рок на 25.11.2021 од 9 часот во биолошки амфитеатар

Известување

17.09.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Biohemija_1_septemvri_2_dekada_teorija.pdf Резултати Биохемија 1 септември 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Biohemija_3_teorija_prakticno_septemvri_2021.pdf Резултати Биохемија 3 теорија
Biohemija_2_teorija_septemvri_2021_oglasna_tabla.pdf Резултати Биохемија 2 теорија

Општа биохемија

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_opsta_biohemija_septemvri_2021.pdf Резултати Општа Биохемија теорија

17.09.2021  12:20

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

Praktichen_ispit_vtora_dekada_17_9_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_16_9_2021-0.pdf Конечни резултати со оцени

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

16.09.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит, втора декада

Ispit_vtora_dekada_16_9_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_16_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит септемвриска сесија втора декада

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

16.09.2021  11:00

Споредбена анатомија

Известување

15.09.2021  10:00

Хистологија со ембриологија

Известување

Радијациона биологија

Известување

13.09.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada.pdf Резултати практичен испит втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada-0.pdf Резултати практичен испит втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada-1.pdf Резултати практичен испит втора декада

Општа биохемија

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Известување

10.09.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

07.09.2021  12:15

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите прдмети на Одделението за молекуларна биологија во прва декада

Ispit_prva_dekada_7_9_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_prva_dekada_7_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени од проф д-р Сашо Панов
SJ_Konechni_rezultati_prva_dekada_7_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени од доц.д-р Славица Јосифовска

06.09.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_prva_dekada_6_9_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

03.09.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Резултати теорија прва декада
Rezultati_Biohemija_teorija_09_2021.pdf Резултати теорија прва декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Резултати теорија прва декада
Rezultati_Biohemija_teorija_09_2021-0.pdf Резултати теорија прва декада

Општа биохемија

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Известување

03.09.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит септемвриска сесија прва декада

Известување

03.09.2021  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

02.09.2021  12:00

Биотехнологија

– устен испит, кабинет 29

Известување

Хидробиологија

– устен испит

Известување

01.09.2021  13:00

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

– устен испит

Известување

01.09.2021  12:00

Екологија на опасни алги

– устен испит

Известување

01.09.2021  11:00

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

– устен испит

Известување

01.09.2021  10:00

Цитологија

Известување

Хистологија со ембриологија

Известување

Радијациона биологија

Известување

31.08.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практично)

Општа биохемија

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Известување

31.08.2021  11:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија и Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ

Известување

31.08.2021  11:00

Биотехнологија

теоретски испити (колоквиуми)

Известување

30.08.2021  13:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

практичен испит по предметот Алгологија и Микологија/ Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ

Известување

27.08.2021  11:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

Споредбена анатомија

Известување

27.08.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.