Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.06.2022  13:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

II Декада. Студентите ќе полагаат во физички и информатички амфитеатар.

Известување

24.06.2022  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Хистологија и ембриологија

теоретски испит втора декада

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Цитологија

Известување

23.06.2022  10:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

22.06.2022  12:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

21.06.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Реазултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

ispit_21_6_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија.

20.06.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_BHF_20_6_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел за насоката биохемија и физиологија
Praktichen_ispit_MBG_20_6_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел за насоката молекуларна биологија со генетика
Praktichen_ispit_TMF_20_6_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

14.06.2022  17:00

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

14.06.2022  12:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

14.06.2022  10:00

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

I Декада. Студентите ќе полагаат во физички и информатички амфитеатар од 11 до 13 часот.

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

Известување

13.06.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticno_juni_2022-1.pdf Резултати практичен испит

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticno_juni_2022-0.pdf Резултати практичен испит

Rezultati_prakticno_juni_2022.pdf Резултати 2 колоквиум практичен дел

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticno_juni_2022-2.pdf Резултати практичен испит

13.06.2022  12:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

13.06.2022  10:30

Применета молекуларна генетика

испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија

Известување

13.06.2022  09:00

Хумана генетика

испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија

Известување

09.06.2022  13:00

Хистологија и ембриологија

теоретски испит прва декада

Известување

Цитологија

Известување

09.06.2022  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

08.06.2022  10:00

Однесување на животните

Испитот Однесување на животните кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во јунскиот испитен рок на 8.06.2022 и 20.06. 2022 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот основи на екологија и еволуција во јунски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 8.06.2022 и 20.06.2021 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Еволуција

Испитот еволуција во јунски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 8.06.2022 и 20.06.2021 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Клеточна биологија

Испитот клеточна биологија во јунски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 8.06.2022 и 20.06.2021 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Историја на биологија

Испитот историја на биологија во јунски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 8.06.2022 и 20.06.2021 во 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

31.05.2022  13:00

Молекуларна генетика

Колоквиум по преметот Биохемија 3 за студентите од насоката по аналитичка биохемија

Kolokvium_B3_31_5_2022.pdf Резултати од колоквиум по Биохемија 3

31.05.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на колоквиуми и практичен колоквиум

Prepolaganje_na_kolokviumi_MB_BHF_31_5_2022.pdf Резултати од преполагање на колоквиуми и практичен колоквиум

18.05.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од втор колоквиум по предметот Молекуларна биилогија за насоката биохемија и физиологија

II_kolokvium_MB_BHF_18_5_2022.pdf Резултати од втор колоквиум по Молекуларна биологија за БХФ

17.05.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за наосоката молекуларна биологија со генетика

I_kolokvium_OMB_MBG_2022.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБГ

16.05.2022  12:00

Генетски инженеринг

Kolokvium_GI_MBG_16_5_2022.pdf Резултати од колоквиум

15.04.2022  10:00

Ботаника

Известување

Општа ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)

Известување

13.04.2022  10:00

Цитологија

Известување

12.04.2022  10:00

Зоологија

Теоретски испит по предметот Зоологија (за насока нутриционизам) во априлската испитна сесија од учебната 202/2022. Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар.

Известување

11.04.2022  12:00

Вовед во ихтиологија

АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК ДАТУМ И ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕ: 11.04.2022, ВО 12 ЧАСОТ ВО ФИЗИЧКИ АМФИТЕАТАР.

Известување

Зоологија

Практичен испит по предметот Зоологија (за насока нутриционизам) во априлската испитна сесија од учебната 202/2022. Испитот ќе се одржи во просторија 217.

Известување

08.04.2022  14:00

Биохемија 1

Биохемија 1 теорија - Априлска сесија

Rezultati_teorija_04_2022.pdf Резултати теориски испит априлска сесија

Општа биохемија

Општа Биохемија теорија - Априлска сесија

Rezultati_teorija_04_2022-0.pdf Резултати теориски испит априлска сесија

08.04.2022  10:00

Вовед во нутриционизам

Испитот по Вовед во нутриционизам ќе се одржи на Институт за хемија во амфитеатар. Право на полагање имаат само оние студенти кои го пријавиле испитот во iknow.

Известување

07.04.2022  13:00

Молекуларна генетика

Резултати од испит од теоретскиот дел од предметите на Катедрата за молекуларна биологија

SJ_Ispit_7_4_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска
SP_Ipsit_7_4_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов

06.04.2022  10:00

Биоми

Испит по изборните предмети Биоми и Здравствена екологија, во априлската испитна сесија од учебната 2021/2022. Испитот ќе се одржи online, во 10 часот на MS Teams.

Известување

05.04.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит - Априлска сесија

Rezultati_od_praktichen_ispit_04_2022.pdf Резултати од практичен испит априлска сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - априлска сесија

Rezultati_od_praktichen_ispit_04_2022-0.pdf Резултати од практичен испит априлска сесија

05.04.2022  10:00

Анимална екологија со зоогеографија

Теориски испит по предметот Општа екологија (еколошка насока) и теориски испити по предметите Анимална екологија, Зоогеографија и Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), во априлската испитна сесија од учебната 2021/2022. Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар, од 10 до 12 часот.

Известување

04.04.2022  10:00

Анимална екологија со зоогеографија

Практичен испит по предметот Општа екологија (еколошка насока) и практични испити по предметите Анимална екологија, Зоогеографија и Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), во априлската испитна сесија од учебната 2021/2022. Испитот ќе се одржи во просторија 217, од 10 до 12 часот.

Известување

01.04.2022  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум, Молекуларна биологија, БХФ

1_I_kolokvium_MB_BHF_1_4_2022.pdf Прв колоквиум, Молекуларна биологија, БХФ

11.02.2022  14:00

Биохемија 1

Биохемија 1 Теорија 2 декада

Резултати од теориски испит 2 декада
Rezultati_Biohemija_1_02_2022.pdf Резултати теориски испит 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Rezultati_teorija_2_dekada_fevruari_2022.pdf Резултати од испит теорија 2 декада
Rezultati_teorija_2022_finalni_oceni.pdf Финални оцени Биохемија 2

Општа биохемија

Теоретски испит втора декада

Rezultati_teorija_2_dekada_fevruari_2022-0.pdf Резултати од испит теорија 2 декада

10.02.2022  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада испити од предметите: типологија на животни, анатомија на човек, споредбена анатомија. Термин од 10 до 12 часот. Простории: физички, информатички и биолошки амфитеатар.

Известување

08.02.2022  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

07.02.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит - втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_02_2022.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_02_2022-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_02_2022-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит)

Општа биохемија

Практичен испит - втора декада

Известување

04.02.2022  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе биде една недела подоцна, по договор со наставникот.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Известување

02.02.2022  10:00

Органска хемија

Писмен испит и втор колоквиум по Органска хемија за студентите од двопредметните студии биологија-хемија

Известување

Основи на органска хемија

Писмен испит во втора декада по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока

Известување

01.02.2022  11:00

Цитологија

ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Цитологија, Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 01.02.2022 година од 11 часот. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Известување

Хистологија со ембриологија

ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 кај проф. д-р Катерина Ребок и проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева Испитот по предметите Цитологија, Хистологија и Хистологија и ембриологија, ќе се одржи на 01.02.2022 година од 11 часот. НАПОМЕНА: Студентите задолжително да се пријават на електронските списоци кои се достапни како линкови во табелата дадена во делот „Соопштенија“. Списоците ќе бидат затворени 3 дена пред полагање на испитот. Оние студенти кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Известување

31.01.2022  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада испити од предметите: типологија на животни, анатомија на човек, споредбена анатомија. Термин од 10 до 12 часот. Простории: физички, информатички и биолошки амфитеатар.

Известување

27.01.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

ispit_27_1_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SJ_Konechni_rezultati_27_1_2022.pdf Конечни резултати со оцени, доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_втора_декада_27_1_2022.pdf Конечни резултати со оцени, проф. д-р Сашо Панов

26.01.2022  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од практичен испит по сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

praktichen_ispit_26_1_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.