Македонско биолошко друштво

Институтот за биологија негува одлична соработка со Македонското биолошко друштво.

Повеќе членови на Институтот се вклучени во работата на друштвото, за чии активности може да се информирате на официјалниот веб сајт: https://biologija.yolasite.com


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.