Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.09.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Biohemija_1_septemvri_2_dekada_teorija.pdf Резултати Биохемија 1 септември 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Biohemija_3_teorija_prakticno_septemvri_2021.pdf Резултати Биохемија 3 теорија
Biohemija_2_teorija_septemvri_2021_oglasna_tabla.pdf Резултати Биохемија 2 теорија

17.09.2021  12:20

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

Praktichen_ispit_vtora_dekada_17_9_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_16_9_2021-0.pdf Конечни резултати со оцени

17.09.2021  14:00

Општа биохемија

Теоретски испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_opsta_biohemija_septemvri_2021.pdf Резултати Општа Биохемија теорија

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

16.09.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит, втора декада

Ispit_vtora_dekada_16_9_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_16_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит септемвриска сесија втора декада

Известување

16.09.2021  11:00

Медицински габи

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Габите на Македонија

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2021  12:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

16.09.2021  10:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2021  11:00

Споредбена анатомија

Известување

16.09.2021  10:00

Методика во наставата по биологија

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2021  11:00

Микологија

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2021  10:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2021  11:00

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

15.09.2021  10:00

Хистологија со ембриологија

Известување

Радијациона биологија

Известување

13.09.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada.pdf Резултати практичен испит втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada-0.pdf Резултати практичен испит втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_vtora_dekada-1.pdf Резултати практичен испит втора декада

Општа биохемија

Практичен испит септемвриска сесија втора декада

Известување

10.09.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Вовед во нутриционизам

II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

07.09.2021  12:15

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите прдмети на Одделението за молекуларна биологија во прва декада

Ispit_prva_dekada_7_9_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_prva_dekada_7_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени од проф д-р Сашо Панов
SJ_Konechni_rezultati_prva_dekada_7_9_2021.pdf Конечни резултати со оцени од доц.д-р Славица Јосифовска

06.09.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_prva_dekada_6_9_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

03.09.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Резултати теорија прва декада
Rezultati_Biohemija_teorija_09_2021.pdf Резултати теорија прва декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Резултати теорија прва декада
Rezultati_Biohemija_teorija_09_2021-0.pdf Резултати теорија прва декада

03.09.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит септемвриска сесија прва декада

Известување

03.09.2021  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

03.09.2021  14:00

Општа биохемија

Теоретски испит септемвриска сесија прва декада

Известување

03.09.2021  10:00

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

02.09.2021  12:00

Биотехнологија

– устен испит, кабинет 29

Известување

Хидробиологија

– устен испит

Известување

01.09.2021  12:00

Екологија на опасни алги

– устен испит

Известување

01.09.2021  13:00

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

– устен испит

Известување

01.09.2021  11:00

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

– устен испит

Известување

01.09.2021  10:00

Цитологија

Известување

Хистологија со ембриологија

Известување

Радијациона биологија

Известување

31.08.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

31.08.2021  11:00

Биотехнологија

теоретски испити (колоквиуми)

Известување

31.08.2021  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_1_dekada_2021-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практично)

31.08.2021  11:00

Медицински габи

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Габите на Македонија

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

31.08.2021  11:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија и Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ

Известување

31.08.2021  14:00

Општа биохемија

Практичен испит септемвриска сесија прва декада

Известување

31.08.2021  10:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

31.08.2021  11:00

Микологија

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

31.08.2021  10:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

31.08.2021  11:00

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

30.08.2021  13:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

практичен испит по предметот Алгологија и Микологија/ Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ

Известување

27.08.2021  11:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

Споредбена анатомија

Известување

27.08.2021  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

02.07.2021  14:30

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_1_Opsta_Biohemija_teorija_07_2021.pdf Резултати Биохемија 1 - теорија (јуни втора декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_i_3_juli_2021.pdf Резултати Биохемија 2 и Биохемија 3 теорија (јуни, втора декада)

Општа биохемија

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_1_Opsta_Biohemija_teorija_07_2021-0.pdf Резултати Општа Биохемија - теорија (јуни втора декада)

01.07.2021  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

ВТОРА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар

Известување

01.07.2021  10:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

теоретски испит втора декада 01.07.2021 (10:00 ч.)

Известување

01.07.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Усен испит јунска сесија втора декада

Известување

29.06.2021  10:15

Однесување на животните

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:20

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Еволуција

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит

Известување

29.06.2021  10:20

Клеточна биологија

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

Инвертебрата

Теоретски испит

Известување

29.06.2021  10:20

Историја на биологија

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

28.06.2021  14:30

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Општа биохемија

Практичен испит јунска сесија втора декада

Известување

28.06.2021  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

Инвертебрата

Практичен испит

Известување

28.06.2021  12:00

Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Известување

Цитологија

Известување

Хистологија со ембриологија

Известување

21.06.2021  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ispit_21_6_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија. На 29.6.2021 година ќе бидат објавени резултатите со оцени.
SJ_Konechni_rezultati_vtora_dekada_21_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени, доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_21_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени, проф. д-р Сашо Панов

17.06.2021  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

praktichen_ispit_17_6_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

17.06.2021  10:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Биогеографија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Фитогеографија со фитоценологија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Ботаника

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Општа ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.