Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


11.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - втора декада

Известување

Имунологија

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - втора декада

Известување

Општа биохемија

Теорија- втора декада

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

Известување

10.09.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втора декада

Rezultati_Tipologija_zivotni_2020_sept_2_dek.pdf Резултати од втора декада

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада

Rezultati_Tipologija_zivotni_2020_sept_2_dek-0.pdf Резултати од втора декада

Споредбена анатомија

Втора декада

Rezultati_Sporedbena_anatomimja_2020_sept_2_dek.pdf Резултати од втора декада

Основи на анатомија на човек

Втора декада

Rezultati_Anatomija_covek_2020_sept_2_dekada.pdf Резултати од втора декада

04.09.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - втора декада

Rezultati_prakticno_04_09.pdf Резултати од практичен испит септемвриска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Rezultati_prakticno_04_09-0.pdf Резултати од практичен испит септемвриска сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Известување

Општа биохемија

Практичен испит - прва декада

Rezultati_prakticno_04_09-1.pdf Резултати од практичен испит септемвриска сесија

01.09.2020  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна два дена пред испитот, преку следниот формулар: https://forms.gle/sGTxT8xRybooYTic6

Известување

26.08.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - прва декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Известување

Општа биохемија

Теорија - прва декада

Известување

25.08.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Прва декада.

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада

Известување

Споредбена анатомија

Прва декада

Известување

Основи на анатомија на човек

Права декада

Известување

24.08.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - прва декада

Rezultati_od_prakticen_ipist_24_08.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Rezultati_od_prakticen_ipist_24_08-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит - прва декада

Известување

Општа биохемија

Практичен испит- прва декада

Известување

19.08.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

1Ispit_Prva_dekada_19_8_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
1Konechni_rezultati_ISPITI_PRVA_DEKADA.pdf Конечни резултати со оцени од полагање на цел испит по сите предмети

17.08.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

Praktichen_ispit_prva_dekada_17_8_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

29.07.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија- втора декада

Teoretski_ispit_29_07.pdf Резултати Биохемија 1 (теорија)
Finalni_oceni_Biohemija_1_juni_juli_2020.pdf Финални оцени летен испитен рок

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија- втора декада

Teoretski_ispit_29_07-0.pdf Резултати Биохемија 2 теорија
Finalni_oceni_Biohemija_2_juni_juli_2020.pdf Финални оцени летен испитен рок

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија- втора декада

Известување

Општа биохемија

Теорија- втора декада

Teoretski_ispit_29_07-1.pdf Резултати Општа Биохемија (теорија)

27.07.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - втора декада

Praktichen_BH1_i_OBH_27_07.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Biohemija_2_07_2020.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Kliinichka_biohemija_praktichen.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен)

Општа биохемија

Практичен испит - втора декада

Praktichen_BH1_i_OBH_27_07-0.pdf Резултати Општа Биохемија (практичен испит)

21.07.2020  16:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на еден од колоквиумите за насоките БХФ, АБХ и студентите од ТМФ

pPrepolaganje_na_kolokviumi_BHF_21_7_2020.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Молекуларна биологија за БХФ
pPrepolaganje_na_kolokviumi_TMF_21_7_2020.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Основи на молекуларна биологија за ТМФ
pPrepolaganje_ABH_21_7_2020.pdf Резултати до преполагање на еден од колоквиумите за АБХ
pIspit_Treta_dekada_GI_21_7_2020.pdf Резултати од испит по Генетски инжнеринг
1Konechni_rezultati_ISPITI_TRETA_DEKADA_JULI_2020.pdf Конечни резултати со оцени од полагање на цел испит по сите предмети

20.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по Основи на молекуларна биологија Преполагање на еден од колоквиумите за насоката МБГ

pPrepolaganje_MBG_20_7_2020.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Основи на молекуларна биологија за МБГ
pIspit_Treta_dekada_20_7_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц. д-р Славица Јосифовска

14.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит по сите предмети на Одделението по молекуларна биологија,трета декада

pPraktichen_ispit_treta_dekada_14_7_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

13.07.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_treta_junska_tipologija_2020.pdf резултати и оцени од трета деката

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_treta_junska_tipologija_2020-0.pdf резултати и оцени од трета деката

Споредбена анатомија

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот, како и оие кои го презапишале можат да полагаат само цел испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Основи на анатомија на човек

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот, како и оие кои го презапишале можат да полагаат само цел испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_treta_junska_anatomija_na_covek_2020.pdf резултати од трета декада

08.07.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

06.07.2020  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

03.07.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

pII_kolkvum_TMF_3_7_2020.pdf Резултати од втор колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ

02.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pIspit_Vtora_dekada_2_7_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

01.07.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pII_kolkvum_MBG_1_7_2020_i_konechni.pdf Резултати од втор колоквиум и конечни резултати по Основи на молекуларна биологија за МБГ

01.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pII_kolkvum_BHF_1_7_2020_i_konechni_rezultati.pdf Резултати од втор колоквиум и конечни резултати по Молекуларна биологија за БХФ

30.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_tipologija_2020.pdf Резултати од прва и втора декада.

30.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети

Praktichen_vtora_dekada_30_6_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

30.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_tipologija_2020-0.pdf Резултати од прва и втора декада.

Споредбена анатомија

II декада. II колоквиум или испит - полагаат студенти кои го запишале предметот за прв пат. Само испит - полагат студентите кои го презапишале предметот. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Основи на анатомија на човек

II декада. Цел теоретски испит. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_anatomija_2020.pdf Резултати од втора декада

29.06.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada.pdf Резултати од теоретски испит јунска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

29.06.2020  13:00

Молекуларна генетика

pII_kolkvum_ABH_29_6_2020.pdf Резултати од втор колоквиум по Молекуларна биологија со генетика, АБХ

29.06.2020  11:00

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Теорија - прва декада

Известување

Општа биохемија

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

26.06.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

24.06.2020  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

22.06.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит- прва декада

Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Општа биохемија

Практичен испит - прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-2.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

18.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

1Ispit_Prva_dekada_18_6_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

17.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

1I_kolkvum_MBG_17_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБГ
1I_kolkvum_BHF_17_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Молекуларна биологија за БХФ

16.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_tipologija_2020-0.pdf Резултати од прва декада.

16.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Praktichen_ispit_16_6_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

16.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_tipologija_2020.pdf Резултати од прва декада.

Споредбена анатомија

I декада. I колоквиум или испит - полагаат студенти кои го запишале предметот за прв пат. Само испит - полагат студентите кои го презапишале предметот. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_sporedbena_2020.pdf Резултати од прва декада.

Основи на анатомија на човек

I декада. Цел теоретски испит. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_anatomija_na_covek_2020.pdf Резултати од прва декада.

15.06.2020  13:00

Молекуларна генетика

pI_kolkvum_ABH_15_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за АБХ

12.06.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

10.06.2020  10:05

Зоологија

Практичен испит

Известување

05.06.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

p_I_kolkvum_TMF_5_6_2020.pdf Резултати од online полагање на прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ
Rezultati_TMF.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ

03.06.2020  16:15

Микробиологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробна биотехнологија (студии по биохемија и физиологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Вирусологија

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробиологија (студии по биологија и студии по екологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробна екологија

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробиологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

27.05.2020  02:00

Однесување на животните

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Еволуција

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216.Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Клеточна биологија

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.