Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


13.07.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Споредбена анатомија

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот, како и оие кои го презапишале можат да полагаат само цел испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Основи на анатомија на човек

III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот, како и оие кои го презапишале можат да полагаат само цел испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

08.07.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

06.07.2020  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

03.07.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

pII_kolkvum_TMF_3_7_2020.pdf Резултати од втор колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ

02.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pIspit_Vtora_dekada_2_7_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

01.07.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pII_kolkvum_MBG_1_7_2020_i_konechni.pdf Резултати од втор колоквиум и конечни резултати по Основи на молекуларна биологија за МБГ

01.07.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

pII_kolkvum_BHF_1_7_2020_i_konechni_rezultati.pdf Резултати од втор колоквиум и конечни резултати по Молекуларна биологија за БХФ

01.07.2020  11:00

Имунологија

Термин за полагање на теоретскиот дел од испитот. Може да се полага во два од понудените три термини. Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

Известување

30.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_tipologija_2020.pdf Резултати од прва и втора декада.

30.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети

Praktichen_vtora_dekada_30_6_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

30.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_tipologija_2020-0.pdf Резултати од прва и втора декада.

Споредбена анатомија

II декада. II колоквиум или испит - полагаат студенти кои го запишале предметот за прв пат. Само испит - полагат студентите кои го презапишале предметот. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Известување

Основи на анатомија на човек

II декада. Цел теоретски испит. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_vtora_junska_anatomija_2020.pdf Резултати од втора декада

29.06.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada.pdf Резултати од теоретски испит јунска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

29.06.2020  13:00

Молекуларна генетика

pII_kolkvum_ABH_29_6_2020.pdf Резултати од втор колоквиум по Молекуларна биологија со генетика, АБХ

29.06.2020  11:00

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Теорија - прва декада

Известување

Општа биохемија

Теорија - прва декада

Rezultati_teorija_juni_2020_prva_dekada-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

26.06.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

24.06.2020  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

22.06.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит- прва декада

Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

Општа биохемија

Практичен испит - прва декада

Rezultati_prakticen_ispit_juni_2020-1.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија
Prakticen_ispit_juni_2020_so_oceni-2.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија - оцени

18.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

1Ispit_Prva_dekada_18_6_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

17.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

1I_kolkvum_MBG_17_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБГ
1I_kolkvum_BHF_17_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Молекуларна биологија за БХФ

16.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_tipologija_2020-0.pdf Резултати од прва декада.

16.06.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Praktichen_ispit_16_6_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

16.06.2020  11:00

Имунологија

Термин за полагање на теоретскиот дел од испитот. Може да се полага во два од понудените три термини. Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

Известување

16.06.2020  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_tipologija_2020.pdf Резултати од прва декада.

Споредбена анатомија

I декада. I колоквиум или испит - полагаат студенти кои го запишале предметот за прв пат. Само испит - полагат студентите кои го презапишале предметот. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_sporedbena_2020.pdf Резултати од прва декада.

Основи на анатомија на човек

I декада. Цел теоретски испит. Имаат право да полагат само оние студенти кои се запишале на список за полагање на испит. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.

Rezultati_prva_junska_anatomija_na_covek_2020.pdf Резултати од прва декада.

16.06.2020  11:00

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

Известување

15.06.2020  13:00

Молекуларна генетика

pI_kolkvum_ABH_15_6_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за АБХ

12.06.2020  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

10.06.2020  10:05

Зоологија

Практичен испит

Известување

05.06.2020  15:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

p_I_kolkvum_TMF_5_6_2020.pdf Резултати од online полагање на прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ
Rezultati_TMF.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за ТМФ

03.06.2020  16:15

Микробиологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробна биотехнологија (студии по биохемија и физиологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Вирусологија

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробиологија (студии по биологија и студии по екологија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробна екологија

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

Микробиологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА Почитувани колеги, јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета. Прва декада- 15,06,2020 Втора декада- 29,06,2020 Трета декада- 13,07,2020 Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија. Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади. Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате. Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти). Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел. ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!! СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!! Термините важат и за двата предметни наставници! Мејл за пријавување за испит: Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com Поздрав и се гледаме наскоро!

Известување

27.05.2020  02:00

Однесување на животните

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Еволуција

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216.Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

Клеточна биологија

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ

Известување

17.02.2020  13:00

Биохемија 1

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Biohemija_1_teorija_fevruarska_sesija.pdf Резултати од теоретски испит (февруарска сесија)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_januarsko_fevruarska_sesija.pdf Резултати од теоретски испит Биохемија 2

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.