Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


29.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_teorija_juni_vtora_dekada.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

22.06.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-2.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_od_prakticen_ispit_vtora_dekada_2018-1.pdf Резултати од испит (практичен дел 2 декада)

15.06.2018  10:00

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

14.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит, втора декада

Известување

Клеточна биологија

Писмен испит, втора декада

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит, втора декада

Известување

13.06.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, втора декада.

rezultati_ispit_13_6_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети, 13.6.2018. Оцените може да бидат внесени во индекс во вторник, 03.6.2018г во 12ч.

13.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит во втора декада, по договор

Известување

13.06.2018  10:00

Биоми

Известување

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Известување

Клеточна биологија

Практичен испит во втора декада, по договор

Известување

13.06.2018  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, втора декада, по договор

Известување

12.06.2018  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Finalni_ocenki_za_predmetot_Biohemija_2018.pdf Финални оценки за предметот Биохемија 2
Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

12.06.2018  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

12.06.2018  12:00

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит јуснка сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Rezultati_kolokvium_ispit_prva_dekada.pdf Резултати од вториот колоквиум (теоретски дел) по предметот Биохемија 2

12.06.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Хистологија и ембриологија

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ НА 11.06.2018 год. од 9 часот (ЛАБ.216)

Известување

12.06.2018  11:00

Микологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

12.06.2018  09:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 11.06.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

Известување

11.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за втора декада.

Известување

11.06.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, втора декада.

praktichen_11_06_2018.pdf Резултати од практичен дел од испит, Ас. м-р Славица Јосифовска

11.06.2018  10:00

Броматологија

Термин за втора декада.

Известување

Имуногенетика

Термин за втора декада.

Известување

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за втора декада.

Известување

Молекуларна имунологија

Термин за втора декада.

Известување

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за втора декада.

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Известување

08.06.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Акватични инсекти

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Просторија 217

Известување

Инвертебрата

Устен испит Просторија 217

Известување

06.06.2018  10:00

Инвертебрата

Практичен испит Просторија 217

Известување

05.06.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит,

Известување

Клеточна биологија

Писмен испит, прва декада

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит во прва декада

Известување

04.06.2018  08:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, по договор

Известување

04.06.2018  10:00

Клеточна биологија

Практичен испит, по договор

Известување

04.06.2018  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

Практичен испит, по договор

Известување

01.06.2018  10:00

Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)

Термин за прва декада.

Известување

Броматологија

Термин за прва декада.

Известување

Имуногенетика

Термин за прва декада.

Известување

Физиолошки механизми на циркулацијата

Термин за прва декада.

Известување

Молекуларна имунологија

Термин за прва декада.

Известување

Општа физиологија (студии по биологија)

Термин за прва декада.

Известување

30.05.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, прва декада.

konechni_колок_ТМФ_јуни2018.pdf Конечни резултати по предметот Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија, ТМФ. Оцените може да ги земете во петок на 08.06 од 12ч.
rezultati_ispit_30_05_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети, 30.05.2018
konechni_site_predmeti_30_05_2018.pdf Конечни резултати по сите предмети од испитот одржан на 30.05.2018г. Оцените може да ги земете во петок на 08.06 од 12ч.

30.05.2018  10:00

Биоми

Известување

Популациона екологија и математичко моделирање

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Биолошки амфитеатар

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Прва декада Практичниот испит е закажан на 31.05. (четврток), додека предиспитните вежби се закажани на 29.05.2018 (вторник), во просторија 217, од 10 часот Втора декада Практичниот испит е закажан на 05.06. (вторник), додека предиспитните вежби се закажани на 04.06.2018 (понеделник), во просторија 217, од 10 часот ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАПИШУВАЊЕ ДВА ДЕНА ПРЕД ИСПИТ ЗА ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ ПЛАНИРААТ ДА ПОЛАГААТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Известување

Хистологија и ембриологија

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

Известување

29.05.2018  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија - прва декада Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

29.05.2018  11:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

29.05.2018  12:00

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади

Известување

29.05.2018  09:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Хистологија и ембриологија

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 28.05.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

Известување

29.05.2018  11:00

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

29.05.2018  09:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ЛАБ.216) ПРЕДИСПИТНИ ВЕЖБИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 28.05.2018 год. ВО ЛАБ.216 ОД 9 часот.

Известување

28.05.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, прва декада

28_05_2018_I_декада.pdf Резултати од практичен дел од испит, Ас. м-р Славица Јосифовска
1поправни_колоквиуми_АБХ_28_05_2018.pdf Резултати од поправен колоквиум по Молекуларна биологија со генетика
1конечни_колок_АБХ_2018.pdf Конечни резултати испитот по предметот Молекуларна биологија со генетика одржан преку колоквиуми. Оцените може да ги земете во петок, 08.06 од 12ч.

28.05.2018  10:00

Зоологија на водните безрбетници

Известување

23.05.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум

Известување

Форензичка ентомологија

Известување

Акватични инсекти

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Просторија 217

Известување

Инвертебрата

Устен испит Просторија 217

Известување

21.05.2018  10:00

Инвертебрата

Практичен испит Просторија 217

Известување

18.05.2018  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Трет колоквиум по Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

III_kolkvum_ABH_18_05_2018_1.pdf Резултати од трет колоквиум за насоката аналитичка биохемија

15.05.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија

Известување

15.05.2018  12:25

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

1Rezultati_prepolaganje_OMB_TMF_15_5_2018.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

15.05.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија

Известување

11.05.2018  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум од практичниот дел од предметот Молекуларна биологија со генетика, Ас.м-р Славица Јосифовска

1Rezultat_kolokvium_od_praktichen_del_MBG_ABH_11_05_2018.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика

08.05.2018  11:25

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

1Rezultati_praktichen_ispit_OMB_TMF_08_05_2018.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел за насоката прехрамбена биотехнологија од ТМФ

27.04.2018  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум по Основи намолекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија од ТМФ и Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија од ПМФ

1Rezultati_vtor_kolokvium_OMB_TMF_27_04_2018.pdf Резултати од втор колоквиум за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
1Rezultat_vtor_kolokvium_MBG_ABH_27_04_2018.pdf Резултати од втор колоквиум за насоката аналитичка биохемија, ПМФ

24.04.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)

Rezultati_od_prviot_kolokvium_prakticen_del_po_predmetot_Biohemija_2.pdf Резултати од првиот колоквиум (практичен дел) по предметот Биохемија 2

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)

Rezultati_od_prviot_kolokvium_prakticen_del_po_predmetot_Biohemija_2-0.pdf Резултати од првиот колоквиум (практичен дел) по предметот Биохемија 2

16.04.2018  14:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

БИОЛОШКИ АМФИТЕАТАР - КОЛОКВИУМ

Известување

10.04.2018  10:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија (лабораторија) бр.217

Известување

Систематика на растенија (студии по биохемија и физиологија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија бр.217

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.