Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


31.01.2023  09:00

Органска хемија

Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

Известување

Основи на органска хемија

Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

Известување

30.01.2023  10:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

ПРВА ДЕКАДА . Предмети кај проф. д-р Милица Ристовска Простории - физички и информатички амфитеатар Испитот ќе се одржи од 10 до 12 часот.

Известување

24.01.2023  14:00

Биохемија 1

Испит теорија 1 декада

Известување

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија 1 декада

Известување

24.01.2023  11:00

Биотехнологија

– устен испит, кабинет 29

Известување

24.01.2023  12:00

Медицински габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Екологија на опасни алги

– устен испит

Известување

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

– устен испит

Известување

24.01.2023  11:00

Хидробиологија

– устен испит

Известување

24.01.2023  08:30

Хумана генетика

ispitot po humana genetika ke se odrzi vo amfiteatar 2 na medicinski fakultet. Zainteresiranite studenti da se zapisat na e-mailot Molekularna genetika

Известување

24.01.2023  12:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ

Известување

24.01.2023  08:30

Применета молекуларна генетика

ispitot po primeneta molekularna ke se odrzi vo amfiteatar 2 na medicinski fakultet. Zainteresiranite studenti da se zapisat na e-mailot Molekularna genetika

Известување

24.01.2023  14:00

Општа биохемија

Испит теорија 1 декада

Известување

24.01.2023  13:00

Оценување во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

24.01.2023  12:00

Зоологија

Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

24.01.2023  13:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

24.01.2023  12:00

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 16.01.2023 да се пријават на e-mail stofilovska@gmail.com.

Известување

23.01.2023  11:00

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

– устен испит

Известување

23.01.2023  10:00

Зоологија

Практичен испит кај асс. м-р Јелена Хиниќ Јордановска

Известување

20.01.2023  10:00

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Tест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот.

Известување

19.01.2023  10:00

Анимална екологија со зоогеографија

Известување

18.01.2023  14:00

Биохемија 1

Практичен испит 1 декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_Biohemija_januari_2023.pdf Резултати Биохемија 1 практичен испит јануарска сесија

Rezultati_od_2_kolokvium_praktichen_del_Biohemija_1.pdf Резултати 2 колоквиум Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит 1 декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_Biohemija_januari_2023-0.pdf Резултати Биохемија 2 практичен испит јануарска сесија

18.01.2023  10:00

Биоми

Известување

18.01.2023  14:00

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит 1 декада

Известување

Општа биохемија

Практичен испит 1 декада

Известување

18.01.2023  10:00

Органска хемија

Испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0

Известување

18.01.2023  15:15

Хистологија и ембриологија

Од 10 часот во физички амфитеатар

Известување

Цитологија

Од 10 часот во физички амфитеатар

Известување

18.01.2023  11:00

Историја на биологија

Испитот Историја на биологија во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 18.01.2023 и 08.02.2023 од 10 часот во биолошки афитеатар

Известување

18.01.2023  10:00

Основи на органска хемија

Испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0

rezultati_organska_prva_dekada_januari_2023.pdf резултати од испит во прва декада, јануарска сесија 2023

17.01.2023  09:00

Органска хемија

Практичен испит од прва декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

Известување

Основи на органска хемија

Практичен испит од прва декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

Известување

16.01.2023  11:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Известување

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Известување

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Известување

12.01.2023  12:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

II Колоквиум по предметот анатомија на човек Простории - физички и информатички амфитеатар

Известување

29.12.2022  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од преполагање на колоквиумите, НУТРИЦИОНИЗАМ

Prepolaganje_na_kolokviumi_NUT.pdf Резултати од преполагање на колоквиум,насока нутриционизам
Konechni_rezultati_NUT-0.pdf Конечни резултати со оцени

29.12.2022  09:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките аналитичка биохемија и наставна

Prepolaganje_NN_OMB.pdf Резултати од преполагање на колоквиум,насока наставна
Prepolaganje_i_praktichen_kolokvium_ABH_OMB_docx.pdf Резултати од колоквиум, насока-аналитичка биохемија
Konechni_rezultati_so_oceni_ABH_docx.pdf Конечни резултати со оцени за насоката аналитичка биохемија

28.12.2022  12:00

Молекуларна генетика

II_kolokvium_MG.pdf Резултати од втор колоквиум
Konechni_rezultati_MG.pdf Конечни резултати со оцени

26.12.2022  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум, Молекуларна биологија, насока-НУТРИЦИОНИЗАМ

II_kolokvium_NUT.pdf Резултати од втор колоквиум, насока-НУТРИЦИОНИЗАМ
Konechni_rezultati_NUT.pdf Конечни резултати со оцени

21.12.2022  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум по преметот Основи на молекуларна биологија, насока-аналитичка биохемија и наставна

II_kolokvium_ABH_OMB.pdf Резултати од втор колоквиум
II_kolokvium_NN_OMB.pdf Резултати од втор колоквиум, насока-наставна

14.12.2022  10:45

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Колоквиум од практичниот дел по предметот Основи на молекуларна биологија, насока НУТРИЦИОНИЗАМ

praktichen_kolokvium_NUT.pdf Резултати од практичен колоквиум, насока-НУТРИЦИОНИЗАМ

14.12.2022  12:00

Молекуларна генетика

I_kolokvium_MG_14_12_2022.pdf Резултати од прв колоквиум

09.12.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларната биологија за насоката НУТРИЦИОНИЗАМ

I_kolokvium_NUT.pdf Резултати од прв колоквиум, насока-НУТРИЦИОНИЗАМ

25.11.2022  13:00

Органска хемија

Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

rezultati_organska_noemvri_2022-0.pdf Резултати од испит во ноемвриска дополнителна сесија

Основи на органска хемија

Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

rezultati_organska_noemvri_2022.pdf Резултати од испит во ноемвриска дополнителна сесија

24.11.2022  11:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

Ispit_24_11_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија

24.11.2022  10:00

Однесување на животните

Испитот Однесување на животните кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во ноемвриски испитен рок на 24,11,2022 во 12 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот основи на екологија и еволуција во ќе се одржи во јануарско февруарски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 18.01.2023 и 08.02.2023 од 10 часот во биолошки

Известување

23.11.2022  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теориски испит Биохемија 2

Rezultati_Biohemija_teorija_noemvri_2022.pdf Резултати Биохемија 2 теорија ноемвриска сесија

23.11.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биилогија

Praktichen_ispit_23_11_2022.pdf Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

21.11.2022  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Биохемија 2 Ноемвриска сесија

Biohemija_2_praktichno_noemvri_2022.pdf Резултати практичен испит Биохемија 2
Biohemija_2_praktichno_noemvri_2022_celosni.pdf Резултати Биохемија 2 практично (целосни)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Клиничка биохемија Ноември 2022

Klinichka_biohemija_praktichen_noemvri_2022.pdf Резултати Клиничка биохемија практичен испит

21.11.2022  15:00

Основи на органска хемија

Практичен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

Известување

16.11.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоките АБХ и НН

I_kolokvium_ABH_OMB.pdf Резултати од прв колоквиум, насока-аналитичка биохемија
I_kolokvium_NN_OMB.pdf Резултати од прв колоквиум, насока-наставна

13.10.2022  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - Клиничка биохемија

Rezultati_od_praktichen_ispit_Klinicka_10_2022.pdf Резултати Клиничка Биохемија практично (вонреден термин)

16.09.2022  10:00

Хистологија и ембриологија

Теоретски испит втора декада во биолошки амфитеатар

Известување

Цитологија

Практичен и теоретски испит втора декада во биолошки амфитеатар

Известување

15.09.2022  14:00

Биохемија 1

Испит теорија втора декада

Finalni_ocenki_Biohemija_1_09_22.pdf Резултати Биохемија 1 теорија септемвриска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_teorija_09_2022.pdf Резултати Биохемија 2 теорија септемвриска сесија

15.09.2022  12:00

Хумана генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

Применета молекуларна генетика

ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

15.09.2022  14:00

Општа биохемија

Испит теорија втора декада

Известување

14.09.2022  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

14.09.2022  09:00

Хистологија и ембриологија

Практичен испит втора декада во лабораторија 216

Известување

Основи на органска хемија

Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

13.09.2022  10:00

Биоми

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

ВТОРА ДЕКАДА- Испити кај проф. д-р Милица Ристовска - физички и информатички амфитеатри од 10 до 12 часот

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Известување

07.09.2022  14:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022.pdf Резултати практичен испит Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022-0.pdf Резултати практичен испит Биохемија 2

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_praktichen_ispit_septemvri_2022-1.pdf Резултати практичен испит Клиничка Биохемија

07.09.2022  12:00

Форензичка ентомологија

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

07.09.2022  14:00

Општа биохемија

Практичен испит втора декада

Известување

07.09.2022  12:00

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.

Известување

07.09.2022  10:00

Историја на биологија

Испитот историја на биологија во септемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 24,11,2022 во 12 часот во биолошки амфитеатар

Известување

07.09.2022  12:00

Вовед во нутриционизам

II декада: Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform

Известување

07.09.2022  09:00

Основи на органска хемија

Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска

Известување

06.09.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

S_J_ispit_6_9_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска
SP_ispit_6_9_2022.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов

06.09.2022  10:00

Хистологија и ембриологија

Теоретски испит прва декада во биолошки амфитеатар

Известување

Цитологија

Практичен и теоретски испит прва декада во биолошки амфитеатар

Известување

05.09.2022  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

praktichen_ispit_5_9_2022.pdf Резултати од практичен испит

02.09.2022  09:00

Хистологија и ембриологија

Практичен испит прва декада во лабораторија 216

Известување

01.09.2022  14:00

Биохемија 1

Испит теорија прва декада

Finalni_ocenki_Biohemija_1_09_22-0.pdf Резултати Биохемија 1 теорија септемвриска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Испит теорија прва декада

Известување

01.09.2022  12:00

Хумана генетика

ispitot ;e se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.