Контакт

Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје, УКИМ
ул. „Архимедова“ бр. 3, 1000 Скопје, Република Македонија 
      
  Телефон:  +389 2 3162 087
  E-mail: inbio@pmf.ukim.mk
     

 

Формулар за контакт

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.