Имунологија

ББ7103

Препорачана литература:

  • Kuby Immunology, 7th ed. - Owen, Punt, Stranford
  • Cellular and Molecular Immunology, 9th ed. - Abbas, Lichtman, Pillai


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 Февруари 2020 во 11:00 Студентите имаат право да полагаат во само една од двете испитни декади и задолжително треба да се запишат во списокот за полагање користејќи го следниот формулар: https://forms.gle/avKa2XByGZYQYbXj8
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.