Биоми

БИ0325


    Следни испити од овој предмет:

  • 02 Септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Предиспитни вежби (просторија 217)!
  • 03 Септември 2019 во 12:00 ПРВА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
  • 04 Септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Теорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
  • 23 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
  • 24 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
  • 25 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Teорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.