Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

БМ4102


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 Април 2018 во 14:05 БИОЛОШКИ АМФИТЕАТАР - КОЛОКВИУМ
  • 10 Април 2018 во 10:05 ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија (лабораторија) бр.217
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.