Применета молекуларна генетика

БМ8203


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 јуни 2022 во 10:30 испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија
 • 28 јуни 2022 во 10:30 испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија
 • 01 јули 2022 во 12:00 ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija
 • 15 септември 2022 во 12:00 ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija
 • 24 јануари 2023 во 08:30 ispitot po primeneta molekularna ke se odrzi vo amfiteatar 2 na medicinski fakultet. Zainteresiranite studenti da se zapisat na e-mailot Molekularna genetika
 • 28 јуни 2023 во 09:00 Испитот по предметот применета молекуларна генетика ке се одржи во амфитеатарот на клиниката за педијатрија. Ве молам да доставите список на студенти кои ке полагаат
 • 11 јули 2023 во 09:00 Испитот по предметот применета молекуларна генетика ке се одржи во амфитеатарот на клиниката за педијатрија. Ве молам да доставите список на студенти кои ке полагаат
 • 30 август 2023 во 09:00 Ispitot ke se odrzi vo amfiteatar 1 na medicinski fakultet.
 • 13 септември 2023 во 09:00 Ispitot ke se odrzi vo amfiteatar 1 na medicinski fakultet. Ve molam dostavete spisok na prijaveni studenti

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.