Применета молекуларна генетика

БМ8203


    Следни испити од овој предмет:

  • 13 јуни 2022 во 10:30 испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија
  • 28 јуни 2022 во 10:30 испитот ке се одржи во амфитеатарот на Клиниката за педијатрија
  • 01 јули 2022 во 12:00 ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija
  • 15 септември 2022 во 12:00 ispitot ke se odrzi vo amfiteatarot na pedijatrija
  • 24 јануари 2023 во 08:30 ispitot po primeneta molekularna ke se odrzi vo amfiteatar 2 na medicinski fakultet. Zainteresiranite studenti da se zapisat na e-mailot Molekularna genetika

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.