Анимална екологија со зоогеографија

БН7101


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 февруари 2019 во 10:00 Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 06 февруари 2019 во 10:00 Теоретски дел, Биолошки амфитеатар
 • 02 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)!
 • 03 септември 2019 во 12:00 ПРВА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Теорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 23 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 24 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 25 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Teорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 април 2022 во 10:00 Практичен испит по предметот Општа екологија (еколошка насока) и практични испити по предметите Анимална екологија, Зоогеографија и Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), во априлската испитна сесија од учебната 2021/2022. Испитот ќе се одржи во просторија 217, од 10 до 12 часот.
 • 05 април 2022 во 10:00 Теориски испит по предметот Општа екологија (еколошка насока) и теориски испити по предметите Анимална екологија, Зоогеографија и Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), во априлската испитна сесија од учебната 2021/2022. Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар, од 10 до 12 часот.
 • 30 август 2022 во 10:00
 • 13 септември 2022 во 10:00
 • 19 јануари 2023 во 10:00

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.