Хистологија и ембриологија

БН2103 


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 Јануари 2018 во 11:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават кај лаборантот Круно Блажевски.
 • 24 Јануари 2018 во 11:00 Само за предмети кои се слушаат во зимски семестар. Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски.
 • 30 Мај 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.
 • 15 Јуни 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.
 • 20 Јануари 2021 во 14:00 Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk
 • 03 Февруари 2021 во 14:00 Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk
 • 26 Јануари 2021 во 11:00 Прва декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физички амфитеатар
 • 03 Февруари 2021 во 11:00 Втора декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.