Хистологија и ембриологија

БН2103 


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 јануари 2018 во 11:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават кај лаборантот Круно Блажевски.
 • 24 јануари 2018 во 11:00 Само за предмети кои се слушаат во зимски семестар. Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски.
 • 30 мај 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.
 • 15 јуни 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.
 • 20 јануари 2021 во 14:00 Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk
 • 03 февруари 2021 во 14:00 Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk
 • 26 јануари 2021 во 11:00 Прва декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физички амфитеатар
 • 03 февруари 2021 во 11:00 Втора декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар
 • 24 јуни 2022 во 10:00 теоретски испит втора декада
 • 09 јуни 2022 во 13:00 теоретски испит прва декада
 • 02 септември 2022 во 09:00 Практичен испит прва декада во лабораторија 216
 • 06 септември 2022 во 10:00 Теоретски испит прва декада во биолошки амфитеатар
 • 14 септември 2022 во 09:00 Практичен испит втора декада во лабораторија 216
 • 16 септември 2022 во 10:00 Теоретски испит втора декада во биолошки амфитеатар
 • 18 јануари 2023 во 15:15 Од 10 часот во физички амфитеатар
 • 01 февруари 2023 во 15:15 Од 10 часот во физички амфитеатар
 • 09 јуни 2023 во 10:00 испитот ќе се одржи во биолошки, физички и информатички амфитеатар.
 • 29 јуни 2023 во 10:00 испитот ќе се одржи во биолошки, физички и информатички амфитеатар
 • 25 август 2023 во 10:00 Практичниот дел од испитот ќе се одржи на 24.08.2023 од 10 часот во лабораторија 216
 • 15 септември 2023 во 10:00 Практичниот дел од испитот ќе се одржи на 14.09.2023 од 10 часот во лабораторија 216

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.