Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Б8


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 20 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 04 Септември 2019 во 09:00 Прва декада. Студентите кои ќе полагааѕ да се пријават кај еден од лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова најдоцна еден работен ден пред испитот.

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.