Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

БХХ


    Следни испити од овој предмет:

  • 26 Јануари 2021 во 11:00 Задолжително пријавување преку овој формулар: https://forms.gle/z194HSaven5AvXoY6
  • 05 Февруари 2021 во 11:00 Задолжително пријавување преку овој формулар: https://forms.gle/z194HSaven5AvXoY6

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.