Методологија на научно-истражувачка работа

БХФ 1101, БЕН1101, БВ9101, БМ 1101, МБ1101, БФБ 1101


    Следни испити од овој предмет:

  • 30 август 2022 во 12:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 17.08.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk.
  • 22 ноември 2022 во 13:00 Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 18.11.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk.

    Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.