Вовед во нутриционизам

БН1124


    Следни испити од овој предмет:

  • 23 Јануари 2020 во 10:00 I декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk
  • 06 Февруари 2020 во 10:00 II декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk
  • 13 Април 2021 во 10:00 Tест по предметот Вовед во нутриционизам. Забелешка: Испитот ќе се одржи со физичко присуство и затоа студентите кои ќе полагаат да се најават кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 11.04.2021 до 20.00 часот.
  • 27 Август 2021 во 10:00 I декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
  • 10 Септември 2021 во 10:00 II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

    Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.