Вовед во нутриционизам

БН1124


    Следни испити од овој предмет:

  • 23 Јануари 2020 во 10:00 I декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk
  • 06 Февруари 2020 во 10:00 II декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.