Физиологија

БН4013


    Следни испити од овој предмет:

  • 13 септември 2023 во 11:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/d9xKQ4b4PuPZCcGM7
  • 23 август 2023 во 11:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/d9xKQ4b4PuPZCcGM7

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.