Физиологија

БН4013


    Следни испити од овој предмет:

  • 13 јуни 2022 во 12:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7
  • 23 јуни 2022 во 10:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

    Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.