Биохемија 1

ББ3102


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 Мај 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија - прва декада Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 12 Јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 22 Јуни 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 29 Јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 30 Август 2018 во 12:00 Практичен испит прва декада
 • 10 Септември 2018 во 12:00 Теоретски испит прва декада
 • 17 Септември 2018 во 11:00 Практичен испит втора декада
 • 24 Септември 2018 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 07 Ноември 2018 во 11:00 Теоретски испит Клиничка Биохемија (дополнителен термин)
 • 05 Декември 2018 во 15:00 Биохемија 1 практичен колоквиум
 • 17 Декември 2018 во 15:00 Биохемија 1 теоретски колоквиум
 • 26 Ноември 2018 во 12:00 Практичен испит (казнена сесија)
 • 29 Ноември 2018 во 10:00 Теоретски испит (казнена сесија)
 • 22 Јануари 2019 во 12:00 Практичен испит прва декада Втор колоквиум (практичен дел)
 • 29 Јануари 2019 во 12:00 Теоретски испит прва декада Втор колоквиум (теоретски дел)
 • 05 Февруари 2019 во 12:00 Практичен испит втора декада
 • 19 Февруари 2019 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 21 Февруари 2019 во 12:00 Дополнителен термин за практичен испит
 • 15 Април 2019 во 12:00 Практичен испит вонредна сесија
 • 19 Април 2019 во 13:00 Теоретски испит вонредна сесија
 • 05 Јуни 2019 во 12:00 Практичен испит јунска сесија прва декада
 • 12 Јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија прва декада
 • 19 Јуни 2019 во 12:00 Практичен испит јунска сесија втора декада
 • 26 Јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија втора декада
 • 30 Август 2019 во 11:00 Практичен испит септемвриска сесија (прва декада)
 • 05 Септември 2019 во 11:00 Испит теорија септемвриска сесија (прва декада)
 • 19 Септември 2019 во 11:00 Практичен испит септемвриска сесија (втора декада)
 • 26 Септември 2019 во 11:00 Испит теорија септемвриска сесија (втора декада)
 • 08 Октомври 2019 во 11:00 Теорија дополнителна септемвриска сесија
 • 10 Декември 2019 во 17:00 Прв колоквиум (практично)
 • 21 Јануари 2020 во 13:00 Практичен испит јануарска сесија
 • 30 Јануари 2020 во 13:00 Теоретски испит јануарска сесија
 • 11 Февруари 2020 во 13:00 Практичен испит јануарска сесија втора декада
 • 17 Февруари 2020 во 13:00 Теоретски испит јануарска сесија втора декада
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.