Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ББ6102


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 Септември 2017 во 10:00 Писмен испит во Информатички амфитеатар Практичен испит на 31.08.2017 од 10ч. лаб 243
 • 29 Март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
 • 23 Мај 2018 во 10:00 Втор колоквиум
 • 05 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит,
 • 04 Јуни 2018 во 08:00 Практичен испит, по договор
 • 13 Јуни 2018 во 08:00 Практичен испит во втора декада, по договор
 • 14 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, втора декада
 • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
 • 18 Февруари 2019 во 10:00 практичен

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.