Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ББ6102


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 септември 2017 во 10:00 Писмен испит во Информатички амфитеатар Практичен испит на 31.08.2017 од 10ч. лаб 243
 • 29 март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
 • 23 мај 2018 во 10:00 Втор колоквиум
 • 05 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит,
 • 04 јуни 2018 во 08:00 Практичен испит, по договор
 • 13 јуни 2018 во 08:00 Практичен испит во втора декада, по договор
 • 14 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, втора декада
 • 19 февруари 2019 во 12:00 писмен
 • 18 февруари 2019 во 10:00 практичен
 • 12 јуни 2023 во 10:00 I декада, во Информатички амфитеатар - 305
 • 26 јуни 2023 во 10:00 II декада, во Информатички амфитеатар - 305

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.