Биотехнологија

ББ7104


    Следни испити од овој предмет:

  • 31 август 2021 во 11:00 теоретски испити (колоквиуми)
  • 24 јануари 2023 во 11:00 – устен испит, кабинет 29

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.