Однесување на животните

БИ0330


    Следни испити од овој предмет:

  • 27 мај 2020 во 02:00 ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ
  • 18 март 2021 во 11:40 Испитите кај Проф д-р Маја Јорданова во априлскиот испитен рок ќе се одржат на 6.04.2021 во биолошки амфитеатар од 10 часот
  • 12 мај 2021 во 11:20 испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар
  • 29 јуни 2021 во 10:15 Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар
  • 08 јуни 2022 во 10:00 Испитот Однесување на животните кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во јунскиот испитен рок на 8.06.2022 и 20.06. 2022 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.