Однесување на животните

БИ0330


    Следни испити од овој предмет:

  • 27 Мај 2020 во 02:00 ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК ПРВА ДЕКАДА 9 ЈУН ВТОРА ДЕКАДА 30 ЈУН ТРЕТА ДЕКАДА 10 ЈУЛИ ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАИЗИРА ВО ЛАБАРАТОРИЈА 216. Од 9 часот СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА НОСАТ МАСКИ
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.