Форензичка ентомологија

БИ0362


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 Јануари 2018 во 10:00 Прва декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 31 Јануари 2018 во 10:00 Втора декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 23 Мај 2018 во 10:00
 • 08 Јуни 2018 во 10:00
 • 30 Август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 Септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 28 Јануари 2019 во 10:00
 • 11 Февруари 2019 во 10:00
 • 19 Април 2019 во 09:00
 • 10 Јуни 2019 во 10:00
 • 21 Јуни 2019 во 10:00
 • 04 Септември 2019 во 10:00

  Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.