Форензичка ентомологија

БИ0362


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 јануари 2018 во 10:00 Прва декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 31 јануари 2018 во 10:00 Втора декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 23 мај 2018 во 10:00
 • 08 јуни 2018 во 10:00
 • 30 август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 28 јануари 2019 во 10:00
 • 11 февруари 2019 во 10:00
 • 19 април 2019 во 09:00
 • 10 јуни 2019 во 10:00
 • 21 јуни 2019 во 10:00
 • 04 септември 2019 во 10:00
 • 03 септември 2021 во 10:00
 • 25 јануари 2022 во 12:00
 • 08 февруари 2022 во 10:00
 • 09 јуни 2022 во 10:00
 • 24 јуни 2022 во 10:00
 • 25 август 2022 во 10:00
 • 07 септември 2022 во 12:00
 • 16 јуни 2023 во 08:30
 • 30 јуни 2023 во 08:30
 • 01 септември 2023 во 10:00
 • 12 септември 2023 во 10:00

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.