Медицински габи

БИ0352


    Следни испити од овој предмет:

  • 26 Септември 2019 во 12:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 06 Септември 2019 во 12:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.