Медицински габи

БИ0352


    Следни испити од овој предмет:

  • 26 Септември 2019 во 12:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 06 Септември 2019 во 12:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 31 Август 2021 во 11:00 I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk
  • 16 Септември 2021 во 11:00 II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

    Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.