Габите на Македонија

БИ0314


    Следни испити од овој предмет:

  • 30 јуни 2022 во 10:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.
  • 14 јуни 2022 во 10:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 31.05.2022 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk и stofilovska@gmail.com.

    Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.