Акватични инсекти

БИ0366


  Следни испити од овој предмет:

 • 23 мај 2018 во 10:00
 • 08 јуни 2018 во 10:00
 • 30 август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 26 ноември 2018 во 08:00
 • 28 јануари 2019 во 10:00
 • 10 јуни 2019 во 10:00
 • 21 јуни 2019 во 10:00
 • 04 септември 2019 во 10:00
 • 27 септември 2019 во 12:30
 • 07 октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.