Акватични инсекти

БИ0366


  Следни испити од овој предмет:

 • 23 Мај 2018 во 10:00
 • 08 Јуни 2018 во 10:00
 • 30 Август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 Септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 26 Ноември 2018 во 08:00
 • 28 Јануари 2019 во 10:00
 • 10 Јуни 2019 во 10:00
 • 21 Јуни 2019 во 10:00
 • 04 Септември 2019 во 10:00
 • 27 Септември 2019 во 12:30
 • 07 Октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит

  Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.