Популациона екологија и математичко моделирање

БИ0323


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 февруари 2019 во 10:00 Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 06 февруари 2019 во 10:00 Теоретски дел, Биолошки амфитеатар
 • 05 јуни 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Испитот ќе се полага во лабораторија 210! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com.
 • 25 јуни 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Испитот ќе се полага во лабораторија 210! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com
 • 02 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)!
 • 03 септември 2019 во 12:00 ПРВА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Теорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 23 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 24 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 25 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Teорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 септември 2019 во 10:00 Прва декада Испитот ќе се оддржи во лабораторија 210!
 • 25 септември 2019 во 10:00 Втора декада Испитот ќе се оддржи во лабораторија 210!

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.