Молекуларна генетика

БМ7101


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 Август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 15 Септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада
 • 16 Јануари 2020 во 12:05 Втор колоквиум
 • 15 Јуни 2020 во 13:00
 • 29 Јуни 2020 во 13:00
 • 10 Декември 2020 во 12:10 Прв колоквиум
 • 23 Декември 2020 во 13:00 Втор колоквиум

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.