Молекуларна генетика

БМ7101


    Следни испити од овој предмет:

  • 17 Август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
  • 15 Септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада
  • 16 Јануари 2020 во 12:05 Втор колоквиум

    Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.