Генетски инженеринг

БМ8102


    Следни испити од овој предмет:

  • 17 август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
  • 15 септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада
  • 02 јуни 2021 во 12:00
  • 16 мај 2022 во 12:00
  • 23 мај 2023 во 13:00

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.