Генетски инженеринг

БМ8102


    Следни испити од овој предмет:

  • 17 Август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
  • 15 Септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.