Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

БИ


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 Април 2019 во 12:00 Практичен испит вонредна сесија
  • 12 Јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија прва декада
  • 22 Јуни 2020 во 11:00 Практичен испит- прва декада
  • 29 Јуни 2020 во 11:00 Теорија - прва декада
  • 24 Август 2020 во 11:00 Практичен испит - прва декада
  • 18 Јануари 2021 во 14:00 Практичен испит прва декада
  • 01 Јули 2021 во 12:00 Усен испит јунска сесија втора декада

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.