Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

БИ


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 Април 2019 во 12:00 Практичен испит вонредна сесија
  • 12 Јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија прва декада
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.