Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

БИ


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 април 2019 во 12:00 Практичен испит вонредна сесија
  • 12 јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија прва декада
  • 22 јуни 2020 во 11:00 Практичен испит- прва декада
  • 29 јуни 2020 во 11:00 Теорија - прва декада
  • 24 август 2020 во 11:00 Практичен испит - прва декада
  • 18 јануари 2021 во 14:00 Практичен испит прва декада
  • 01 јули 2021 во 12:00 Усен испит јунска сесија втора декада
  • 29 ноември 2021 во 14:00 Теорија Ноемвриска сесија

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.