Општа генетика (студии по биологија)

БН5102


    Следни испити од овој предмет:

  • 01 Септември 2017 во 10:00 Писмен испит во Информатички амфитеатар Практичен испит на 31.08. 2017г. од 10ч. лаб. 243
  • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
  • 18 Февруари 2019 во 10:00 практичен

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.