Оценување во наставата по биологија

БИ0313


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 Септември 2021 во 10:00 II декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk
  • 27 Февруари 2021 во 13:00 I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk
  • 31 Август 2021 во 10:00 I декада. Студентите најдоцна до 20.08.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.