Оценување во наставата по биологија

БИ0313


    Следни испити од овој предмет:

  • 06 Септември 2019 во 11:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 26 Септември 2019 во 11:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.