Експериментот во наставата по биологија

БИ0312


    Следни испити од овој предмет:

  • 27 Јануари 2021 во 11:00 I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk
  • 05 Февруари 2021 во 11:00 II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.