Експериментот во наставата по биологија

БИ0312


    Следни испити од овој предмет:

  • 23 ноември 2023 во 10:00 Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 20.11.2023 да се пријават на следниов линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeufVdUGMpF7MDVtLcIvpHZmGvV1tYQUvfJp2nQjN8A/edit?usp=sharing
  • 30 август 2023 во 10:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 20.08.2023 да се пријават на следниов линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeufVdUGMpF7MDVtLcIvpHZmGvV1tYQUvfJp2nQjN8A/edit?usp=sharing
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.