Органска хемија

БП2101


  Следни испити од овој предмет:

 • 02 февруари 2022 во 10:00 Писмен испит и втор колоквиум по Органска хемија за студентите од двопредметните студии биологија-хемија
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0
 • 01 февруари 2023 во 10:00 Испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0
 • 17 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од прва декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.
 • 31 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.
 • 21 јуни 2023 во 09:00 Втор колоквиум и писмен дел од испит во прва декада
 • 05 јули 2023 во 09:00 Писмен дел од испит во втора декада
 • 30 август 2023 во 09:00 Реализација на испит во прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 28-ми август на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZQJ45DU1Li73PxCtKEjN4CURsCRiWamkj_MMnVeo4o/edit?usp=sharing
 • 14 септември 2023 во 09:00 Реализација на испит во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 12-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing
 • 24 ноември 2023 во 13:00 Студентот покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.