Надворешен соработник д-р Наташа РистовскаКабинет 213 Email natasa@pmf.ukim.mk Консултации петок 10-12 часот
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.