Анатoмија и морфологија на растeнија

БН2102 


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 Март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
 • 04 Јуни 2018 во 12:00 Практичен испит, по договор
 • 05 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит во прва декада
 • 13 Јуни 2018 во 12:00 Практичен испит, втора декада, по договор
 • 14 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, втора декада
 • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
 • 18 Февруари 2019 во 12:00 практичен

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.