Микологија

БЕ2103


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 Јуни 2019 во 10:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 26 Септември 2019 во 10:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.