Цитологија

БН1101


    Следни испити од овој предмет:

  • 29 Март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
  • 26 Ноември 2018 во 08:00
  • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
  • 18 Февруари 2019 во 10:00 практичен
  • 15 Април 2019 во 08:00 Термин за дополнителна априлска сесија Ќе се полага во просторија БА-205 од 8 часот
  • 11 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 20 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 04 Септември 2019 во 09:00 Прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават кај еден од лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова најдоцна еден работен ден пред испитот.
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.