Цитологија

БН1101


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 Март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
 • 26 Ноември 2018 во 08:00
 • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
 • 18 Февруари 2019 во 10:00 практичен
 • 15 Април 2019 во 08:00 Термин за дополнителна априлска сесија Ќе се полага во просторија БА-205 од 8 часот
 • 11 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
 • 20 Јуни 2019 во 09:00 Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
 • 04 Септември 2019 во 09:00 Прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават кај еден од лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова најдоцна еден работен ден пред испитот.
 • 26 Јануари 2021 во 11:00 Прва декада за Цитологија - животинска клетка, што се слуша кај проф.др.К.Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физзички амфитеатар
 • 03 Февруари 2021 во 11:00 Втора декада за цитологија - животинска клетка, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.