Нутритивна и медицинска вредност на габи

БН3127


    Следни испити од овој предмет:

  • 30 август 2023 во 12:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 20.08.2023 да се пријават на следниов линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeufVdUGMpF7MDVtLcIvpHZmGvV1tYQUvfJp2nQjN8A/edit?usp=sharing
  • 15 септември 2023 во 12:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија. Студентите најдоцна до 20.08.2023 да се пријават на следниов линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeufVdUGMpF7MDVtLcIvpHZmGvV1tYQUvfJp2nQjN8A/edit?usp=sharing

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.