Основи на органска хемија

БФ2005


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 јануари 2022 во 10:00 писмен испит во прва декада по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока
 • 02 февруари 2022 во 10:00 Писмен испит во втора декада по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока
 • 24 август 2022 во 09:00 Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во првата декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска
 • 07 септември 2022 во 09:00 Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска
 • 31 август 2022 во 09:00 Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во првата декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска
 • 14 септември 2022 во 09:00 Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско физиолошка насока, во втората декада. Испитот ќе се одржи во Предавална 124 на Институтот за хемија. проф. Наташа Ристовска
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Практичен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0
 • 01 февруари 2023 во 10:00 Испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0
 • 17 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од прва декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.
 • 31 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.