Растителна и анимална екофизиологија

ББ7101


    Следни испити од овој предмет:

  • 05 февруари 2020 во 10:00 II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.
  • 23 ноември 2021 во 10:00 Практичен испит за растителниот дел. Задолжително пријавување на mtrenceva@gmail.com најдоцна до 20.11.2021
  • 25 ноември 2021 во 00:00 Теоретски испит за растителниот дел. Сите студенти задолжително да се пријават на mtreceva@gmail.com најдоцна до 20.11.2021
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.