Екологија на антропогени екосистеми

БЕ4203


    Следни испити од овој предмет:

  • 05 јуни 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Испитот ќе се полага во лабораторија 210! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com.
  • 25 јуни 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Испитот ќе се полага во лабораторија 210! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com.
  • 04 септември 2019 во 10:00 Прва декада Испитот ќе се оддржи во лабораторија 210!
  • 25 септември 2019 во 10:00 Втора декада Испитот ќе се оддржи во лабораторија 210!

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.