Фитоценологија со вегетација на Македонија

БЕ8101


    Следни испити од овој предмет:

  • 18 Јануари 2018 во 08:00 јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)
  • 31 Јануари 2018 во 08:00 јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.