Биогеографија

БЕ8203


    Следни испити од овој предмет:

  • 17 јуни 2021 во 10:00 теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)
  • 17 јуни 2021 во 10:00 теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.