Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

БМ4103


  Следни испити од овој предмет:

 • 24 Април 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)
 • 15 Мај 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија
 • 29 Мај 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 12 Јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јуснка сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 22 Јуни 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 29 Јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 30 Август 2018 во 12:00 Практичен испит прва декада
 • 10 Септември 2018 во 12:00 Теоретски испит прва декада
 • 17 Септември 2018 во 11:00 Практичен испит втора декада
 • 24 Септември 2018 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 03 Октомври 2019 во 11:00 Практичен испит дополнителна септемвриска сесија
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.