Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

БМ4103


  Следни испити од овој предмет:

 • 24 април 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)
 • 15 мај 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија
 • 29 мај 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 12 јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јуснка сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 22 јуни 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 29 јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 30 август 2018 во 12:00 Практичен испит прва декада
 • 10 септември 2018 во 12:00 Теоретски испит прва декада
 • 17 септември 2018 во 11:00 Практичен испит втора декада
 • 24 септември 2018 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 03 октомври 2019 во 11:00 Практичен испит дополнителна септемвриска сесија
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.