Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

БЗ4205


  Следни испити од овој предмет:

 • 09 Ноември 2017 во 10:00
 • 12 Јануари 2018 во 10:00 Прва декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 31 Јануари 2018 во 10:00 Втора декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 23 Мај 2018 во 10:00 Просторија 217
 • 08 Јуни 2018 во 10:00 Просторија 217
 • 30 Август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 Септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 26 Ноември 2018 во 08:00
 • 28 Јануари 2019 во 10:00
 • 06 Февруари 2019 во 10:00 Теоретски дел, Биолошки амфитеатар
 • 05 Февруари 2019 во 10:00 Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 10 Јуни 2019 во 10:00
 • 21 Јуни 2019 во 10:00
 • 02 Септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)!
 • 03 Септември 2019 во 12:00 ПРВА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 Септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Теорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 23 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 24 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 25 Септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Teорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 Септември 2019 во 10:00
 • 27 Септември 2019 во 12:30
 • 07 Октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит
 • 24 Јануари 2020 во 09:00
 • 14 Февруари 2020 во 09:00
 • 20 Јануари 2021 во 12:00
 • 03 Февруари 2021 во 10:00

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.