Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

БЗ4205


  Следни испити од овој предмет:

 • 09 ноември 2017 во 10:00
 • 12 јануари 2018 во 10:00 Прва декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 31 јануари 2018 во 10:00 Втора декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 23 мај 2018 во 10:00 Просторија 217
 • 08 јуни 2018 во 10:00 Просторија 217
 • 30 август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 26 ноември 2018 во 08:00
 • 28 јануари 2019 во 10:00
 • 06 февруари 2019 во 10:00 Теоретски дел, Биолошки амфитеатар
 • 05 февруари 2019 во 10:00 Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 10 јуни 2019 во 10:00
 • 21 јуни 2019 во 10:00
 • 02 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)!
 • 03 септември 2019 во 12:00 ПРВА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 септември 2019 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Теорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 23 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Предиспитни вежби (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 24 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Практичен испит (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 25 септември 2019 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Teорија (лабораторија 217)! Сите студенти кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!
 • 04 септември 2019 во 10:00
 • 27 септември 2019 во 12:30
 • 07 октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит
 • 24 јануари 2020 во 09:00
 • 14 февруари 2020 во 09:00
 • 20 јануари 2021 во 12:00
 • 03 февруари 2021 во 10:00
 • 15 јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 29 јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 03 септември 2021 во 10:00
 • 25 јануари 2022 во 12:00
 • 08 февруари 2022 во 10:00
 • 09 јуни 2022 во 10:00
 • 24 јуни 2022 во 10:00
 • 25 август 2022 во 10:00
 • 07 септември 2022 во 12:00
 • 31 август 2022 во 10:00
 • 14 септември 2022 во 10:00
 • 24 јануари 2023 во 12:00 Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ
 • 08 февруари 2023 во 12:00 Теоретски испит кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ
 • 16 јуни 2023 во 08:30
 • 30 јуни 2023 во 08:30
 • 01 септември 2023 во 10:00
 • 12 септември 2023 во 10:00

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.