Фитогеографија со фитоценологија

БН8203


    Следни испити од овој предмет:

  • 17 јуни 2021 во 10:00 теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)
  • 17 јуни 2021 во 10:00 теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

    Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.