Клеточна биологија

ББ1101


  Следни испити од овој предмет:

 • 29 март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Практичен испит, по договор
 • 05 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, прва декада
 • 13 јуни 2018 во 10:00 Практичен испит во втора декада, по договор
 • 14 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, втора декада
 • 19 февруари 2019 во 12:00 писмен
 • 18 февруари 2019 во 10:00 практичен
 • 05 септември 2023 во 10:00 Испитот клеточна биологија кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи на 5.09.2023 и 15.09.2023 од 10 часот во биолошки амфитеатар
 • 12 јуни 2023 во 10:00 I декада, во Информатички амфитеатар - 305
 • 26 јуни 2023 во 10:00 II декада, во Информатички амфитеатар - 305
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.